Blog, Utile

Programele Agro IMM Invest și Rural Invest continuă și anul viitor

Ministerul Finanțelor a anunțat bani mai mulți pentru fermieri prin Schema de ajutor de stat IMM Invest Plus, din care fac parte Programul Agro IMM Invest și Rural Invest. Aceasta va fi prelungită până la data de 31 decembrie 2023, iar plafonul total al garanțiilor va crește față de anul 2022 cu 2,5 miliarde de lei. *SURSA: AGROINTELIGENTA

Plafonul total al garanţiilor va crește de la 17,75 miliarde lei, la 20,25 miliarde lei.

”Parteneriatul nostru cu mediul privat este unul real, iar adresarea promptă a nevoii de finanţare pe care micile companii o au în acest context marcat de incertitudini reprezintă una din priorităţile mandatului meu. Încurajez antreprenorii să aplice, programul fiind cel mai accesat program guvernamental dedicat mediului antreprenorial. În mod firesc, am adaptat actul normativ în baza căruia funcţionează acest program cu o serie de ajustări primite chiar de la beneficiari. Lucrăm în echipă şi vom traversa 2023 tot în echipă”, a declarat Adrian Câciu, ministrul Finanţelor.

În informare se mai arată că bugetul schemei de ajutor de stat se va majora de la 1,930 de miliarde de lei la peste 2,881 de miliarde de lei, iar numărul maxim de beneficiari estimaţi creşte astfel de la 24.786 la 26.708.

”Ajutoarele de stat vor fi acordate sub forma de garanţii pentru împrumuturi şi granturi ce vor acoperi comisionul de risc, precum şi comisionul de administrare pe toată durata de valabilitate a garanţiei acordate, iar dobânzile aferente creditelor vor fi subvenţionate pe o perioadă de până la 12 luni”, se mai menţionează în comunicat.

Componenta IMM Invest România facilitează accesul la finanţare a întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii, prin accesarea unuia sau a mai multor credite pentru realizarea de investiţii sau credite/linii de credit pentru capital de lucru, inclusiv pentru refinanţarea altor credite de investiţii sau cheltuieli destinate achiziţiei de părţi sociale şi acţiuni.

De asemenea, Programul Agro IMM Invest este dedicat întreprinderilor mici şi mijlocii şi întreprinderilor mici cu capitalizare de piaţă medie, inclusiv profesioniştii din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Pe componenta IMM Prod obiectivul îl reprezintă acordarea de garanţii guvernamentale solicitate pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, care activează în sectoare productive, în timp ce componenta Garant Construct are ca ţintă acordarea de garanţii guvernamentale pentru îmbunătăţirea eficienţei energetice, susţinerea investiţiilor în domeniul energiei verzi şi alinierea la obiectivele de mediu implementate de: IMM-uri şi întreprinderi mici cu capitalizare de piaţă medie din sectorul construcţiilor, inclusiv start-up-uri, precum şi arhitecţi şi birouri individuale de arhitectură, respectiv Unităţi Administrativ Teritoriale (municipii, oraşe, comune).

În cazul Rural Invest este vorba despre acordarea de facilităţi de garantare de către stat în mod transparent şi nediscriminatoriu pentru creditele de investiţii şi creditele/liniile de credit pentru capital de lucru acordate fermierilor, întreprinderilor mici şi mijlocii, precum şi întreprinderilor mari din domeniul agriculturii, pescuitului, acvaculturii şi sectorului alimentar.

Totodată, prin Programul Innovation este vizată acordarea de garanţii guvernamentale pentru companiile româneşti inovative şi/sau care îşi promovează produsele şi serviciile destinate exportului.

*SURSA: AGROINTELIGENTA