Blog, Utile

O nouă modalitate de acordare a despăgubirilor pentru daunele produse de vânat culturilor agricole și silvice

🐗 Guvernul a aprobat, recent, o nouă modalitate de acordare a despăgubirilor pentru daunele produse de vânat culturilor agricole și silvice, crescătorilor de animale și proprietarilor de autovehicule.

Se încheie o etapă importantă a unui demers de lobby consistent care s-a derulat timp de aproximativ 6 ani prin vicepreședintele ACCPT Iași, Dan Tiberiu Stan, cu sprijinul APPR. ACCPT Iași a intrat în posesia anexelor nr. 1 și 2 la Legea vânătorii şi a protecţiei fondului cinegetic nr. 407/2006.

📝 Vă prezentăm principalele beneficii, dar și elemente asupra cărora ne vom concentra atenția pentru a le armoniza ulterior:

🎯 BENEFICII:✅

– Fermierul nu mai are obligația de pază, iar răspunderea este fie a gestionarului faunei cinegetice din fondul cinegetic, fie a autorității publice centrale care răspunde de vânătoare, prin structurile sale teritoriale. Astfel, Inspectoratul Teritorial de Regim Silvic şi de Vânătoare (ITRSV) și gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic se află într-o poziție antagonică în care nu le mai convin să se acopere unul pe celălalt în privința evaluării efectivelor de mistreți, stabilirii și realizării cotelor de mistreți.

– Dauna se declară în termen de maximum 48 de ore de la constatare și nu de la producere.

– Mai puține drumuri: dauna se anunță la primăria pe teritoriul căreia s-a produs aceasta, iar Fondul de vânatoare este anunțat de către primărie.

– Potrivit anexelor adoptate (Anexa nr. 3, pag. 23) fermierii asistă/devin martori la procesul de pază, iar gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic nu mai poate întocmi procesele verbale aferente în absența fermierului, motivând că acesta a lipsit în momentele specifice vânătorii („cele trei bătăi”). Gestionarul faunei cinegetice din fondul cinegetic are obligația de a anunța fermierul, iar fermierul are obligația de a se preznta la fața locului. Dacă fermierul nu se prezintă, gestionarul faunei cinegetice nu mai poate întocmi procesul verbal singur, ci trebuie să anunțe primăria privind absența fermierului. Primăria trebuie să contacteze în acel moment fermierul pentru a confirma absența sa.

– Anexele completează alte prevederi/hotărâri care stabilesc un regulament de funcționare mult mai ușor de implementat, astfel încât daunele să fie diminuate considerabil.

📥 Puncte unde nu au fost luate în calcul propunerile/completările noastre: ❎

– Aspectele ce țin de evaluarea pagubelor ca hotărâre de punere în aplicare a legii (Exemplu: prețul porumbului va fi cel stabilit de statistici la nivel național). Suprafața afectată 100% se calculează precum la daunele asociate fenomenului de secetă.

– Se scad cheltuielile ce ar fi fost făcute de la momentul producerii pagubei și până la momentul recoltării culturii.

Documentele aprobate în ședința de guvern din data de 4 ianuarie 2023 se regăsesc AICI.