Media, Utile

Patru noi programe de sprijin în agricultură pentru fermieri

– Programe de stat pentru achiziția de utilaje, terenuri și credite subvenționate –

Fermierii vor avea la dispoziție în acest an noi scheme de ajutor de stat care vor fi implementate de către Fondul National de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderile Mici si Mijlocii SA-IFN, în perioada următoare. Este vorba despre IMM PROD, RURAL INVEST, INNOVATION și GARANT CONSTRUCT.
Pe lângă aceste scheme de ajutor, continuă în 2022 și finanțarea pentru Agro IMM INVEST.
Totodată, alături de FNGCIMM, a fost introdus ca administrator și FGCR (Fondul de Garantare a Creditului Rural).

La finalul anului 2021, Guvernul a aprobat o ordonanță de urgență prin care reglementa prelungirea programului IMM Invest și a subprogramului Agro IMM Invest, programe care ar urma să beneficieze în 2022 de un plafon de 10 miliarde de lei. Acestea au o componentă de ajutor de stat din care se vor subvenționa dobânzile, comisioanele și se vor acorda granturi de până la 10% din valoarea investiției, iar valoarea creditului va fi acoperit cu garanții de stat de până la 90%.

Plafoanele pentru Agro IMM Invest, fost ridicate:
• Pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în domeniul producţiei primare de produse agricole plafonul a fost ridicat la 290.000 euro,
• Pentru fiecare întreprindere care îşi desfăşoară activitatea în sectorul alimentar plafonul a fost ridicat la 2,3 milioane euro
Se pot încheia contracte şi acorduri noi de finanţare până la 30 iunie 2022.

Care este rolul acestor programe

Programele vor avea rolul de a:

  • susţine sectorul producţiei în România,
  • susține sectorul construcţiilor, agricultura şi mediul rural,
  • susține inovaţia în întreprinderile mici şi mijlocii,
  • susţinerea producţiei cu valoare adăugată și a exporturilor
  • încuraja digitalizarea

Acestea vor fi incluse în programul de guvernare care a fost negociat cu partenerii sociali

Prezentarea programelor

1. Schema IMM PROD pentru achiziția de utilaje, terenuri și echipamente
Programul IMM Prod ar urma să asigure garanții guvernamentale de până la 90% din valoarea finanțărilor solicitate pentru asigurarea lichidităților și finanțarea investițiilor de către IMM-uri, inclusiv start-up-uri, din zona urbană.
Ce scop urmărește acest program:
– stimularea și încurajarea producţiei autohtone,
– creşterea capacitatății de producţie,
– reconversia de la intermediere la producţie,
– digitalizarea activităţii,
– alinierea la obiectivele de mediu,
– îmbunătățirea eficienței energetice în cadrul proceselor de producție;

Activități propuse spre finanțare:
– achiziția de echipamente și utilaje,
– construcția, achiziția sau amenajarea de hale de producție,
– achiziția de softuri sau consultanță pentru transformarea digitală a IMM-urilor,
– achiziția de echipamente în vederea alinierii la obiectivele de mediu,
– asigurarea de capital de lucru pentru activitățile de producție ale companiilor
În plus, programul are în vedere refinanțarea creditelor acordate inclusiv de alte instituții de credit decât cea pentru care se solicită garanția, asigurând și capital de lucru pentru firmele care intenționează să deschidă, dezvolte sau diversifice activități de producție, inclusiv pentru internaționalizare, ori să facă reconversia de la intermediere la producție.

Valoarea fondurilor
– Pentru creditele de investiţii, valoarea maximă a finanţării va fi de 10.000.000 de lei,
– Pentru creditele sau liniile de credit pentru finanţarea capitalului de lucru, valoarea maximă a finanţării va fi de 5.000.000 de lei.
– Perioada de creditare/ garantare va fi de 72 de luni în cazul creditelor pentru investiţii şi de 60 de luni în cazul creditelor/ liniilor de credit pentru capital de lucru.
– Dobânda aferentă finanțării garantate ar urma să fie ROBOR 3M + 1,5% în cazul creditelor pentru capital de lucru și ROBOR 3M +1 la sută în cazul creditelor de investiții; ROBOR 3M + 0,75 la sută pentru proiectele de reconversie de la intermediere la producție şi de digitalizare a activității.

2. Schema RURAL INVEST pentru IMM-uri
Schema RURAL INVEST va fi destinată IMM-urilor care desfășoară activitatea de producție în mediul rural și urban mic.
Programul Rural Invest va ajuta fermierii şi tinerii antreprenori din mediul rural să producă mai mult şi să aibă în piaţă produse la preţuri rezonabile, iar Statul se angajează să finanţeze schemele indiferent de instrumentele de finanţare

Ce urmărește acest program
– Va susține refinanțarea creditelor fermierilor și agricultorilor,
– Va susține achiziția de terenuri agricole, retehnologizarea și automatizarea, pentru a permite fermierilor români să intre în competiţie cu cei din piaţa europeană care reuşesc să se împrumute la dobânzi mai mici,
– Finanțări pentru retehnologizarea industriei alimentare şi inovaţia în acest domeniu;
– Eliberarea certificatelor de depozit pentru piscicultura, acvacultura și industria alimentară; este important ca producţia internă de cereale să fie depozitată şi menţinută în stoc pentru ca fermierii să poată să obţină preţul cel mai bun dat de bursă.
– Integrarea acestei materii prime în procesarea produselor alimentare,
– IMM-urile din sectoarele amintite vor fi sprijinite să aibă la dispoziţie programe de capitalizare pentru a fi permanent competitive în piaţa naţională şi internaţională
– Urmărirea realizării independenţei energetice a fermelor şi reducerea riscurilor legate de nivelul materiei prime şi a costurilor inputurilor în industria alimentară

Ce presupune finanțarea
În sectorul agricol, IMM-urile sunt acum puse în pericol şi vulnerabilizate de mai mulţi factori şi aşa a apărut acest program Rural Invest, precum şi majorarea la 5 miliarde lei a plafonului privind garanţiile acordate prin subprogramul Agro IMM Invest.
Programul va avea atașată o schemă de ajutor de stat, cu o componenta de grant, de 10% din valoarea finanțării, precum și o perioadă de subvenționarea a dobânzilor și comisioanelor.
Tot în cadrul programului se vor acorda garanţii guvernamentale de până la 90% din valoarea finanţărilor IMM-urilor care îşi localizează producţia în mediul rural şi urban mic, pentru încurajarea dezvoltării afacerilor în aceste zone.

Sub-Schema Agro IMM Invest
Agro IMM Invest va beneficia de o rectificarea bugetară, plafonul fiind mărit la un buget de 5 miliarde de lei
Actul normativ aprobat în Guvern prevede un plafon de garanţii de stat pentru anul 2022 de 10 miliarde lei, din care 5 miliarde lei alocate subprogramului Agro IMM Invest.

3. Schema programului INNOVATION va susține exporturile

Măsuri urmărite
– sprijinirea realizării invențiilor,
– susținerea activităților la export ale IMM-urilor prin stimularea exporturilor româneşti, susţinerea tranzacţiilor internaţionale şi a investiţiilor româneşti în străinătate,
– stimularea comerțului on-line și a digitalizării,
– retehnologizarea companiilor locale,
– acordarea de brevete de inovare privind produse, strategii, mediu,
– digitalizare și cofinanțarea investițiilor strategice în complementaritate cu HG807/2014.

4. Schema programului Garant Construct

PROGRAMUL GARANT CONSTRUCT este gândit pe 2 subcomponente:
a. susținerea proiectelor de investiții pentru IMM-urile din sectorul construcții
b. susținerea proiectelor de investiții de scara mică pentru UAT-uri, care presupun finanțarea unor activități din sectorul construcțiilor, pentru proiecte privind îmbunătățirea eficienței energetice, investiții în domeniul energiei verzi și aliniere la obiectivele de mediu.

Măsuri urmărite
– Finanţarea proiectelor de investiţii pentru IMM-urile din sectorul construcţiilor,
– Finanțarea proiectelor de investiţii de scara mică pentru unităţile administrativ-teritoriale

Ce presupune finanțarea
Vor fi acordate garanţii guvernamentale de până la 90% din valoarea finanţărilor, IMM-urilor din sectorul construcţiilor pentru asigurarea lichidităţilor şi finanţarea investiţiilor, preponderent pentru firmele implicate în proiecte privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, investiţii în domeniul energiei verzi şi aliniere la obiectivele de mediu.

Surse
https://agrointel.ro/210308/guvernul-a-aprobat-prelungirea-agro-imm-invest-sprijinul-majorat-la-290-000-euro-ferma/
https://agrointel.ro/213644/lansare-rural-invest-imm-prod/
https://www.viata-libera.ro/eveniment/176540-schema-de-finantare-a-companiilor-prin-imm-prod
https://www.bursa.ro/noi-scheme-de-finantare-pentru-imm-uri-80794549
https://www.startupcafe.ro/finantari/finantare-firme-constructii-productie-inovatie-agricultura-2022.htm