Blog, Utile

Instalarea Tinerilor Fermieri 2023 – Condiții

PNS 2023-2027  🇹🇩
DR-30 Sprijin pentru instalarea tinerilor fermieri.
🚜 Depunerea proiecte: IUNIE 2023
Beneficiari eligibili:
✅ Tinerii fermieri care au vârstă cuprinsă între 18 si 41 ani.
Condiții de eligibilitate ale solicitantului:
✅ Se încadrează în definiția tânărului fermier;
✅ Va figura în sistemul APIA/ANSVSA, anterior depunerii cererii de finanțare, cu formă de desfășurare a activității economice cu care solicită finanțarea;
✅ Trebuie să se încadreze în categoria microintreprinderilor și intreprinderilor mici.
Condiții de eligibilitate ale exploatației:
📌 Dimensiune economică de minim 12.000 SO, respectiv 8.000 SO pentru zona montană și maxim de 100.000 SO;
ℹ️ Valoarea finanțării va fi de maxim 70.000 euro, sumă forfetară care se va acorda în două transe, avans 75% din valoarea accesată și 25% la finalizarea implementării.
Cheltuieli eligibile:
✔️ Toate cheltuielile prevăzute în planul de afaceri conform cerințelor finanțatorului;
✔️ Achiziționarea de teren în procent de maxim 10% din valoarea spijinului;
✔️ Investiții de minim 40% din valoarea sprijinului.
Vor fi prioritizate la finanțare (punctaj mai mare) următoarele:
📌 Studii superioare în domeniul agricol/ domeniul proiectului;
📌 Comasarea terenurilor prin preluări integrale de exploatații;
📌 Deținerea în proprietate a exploației;
📌 Tehnologii cu impact redus asupra mediului;
📌 Eficientizarea resurselor;
📌 Instalarea fermierilor în zona montană.