Blog, Utile

CADASTRU GRATUIT PENTRU TERENURI – PAȘII DE URMAT

Pana la acest moment, Agentia Nationala de Cadastru si Publicitate Imobiliara a finalizat inregistrarea proprietatilor in sistemul integrat de cadastru si carte funciara in 177 de localitati si in 21.104 sectoare cadastrale.

Potentialii beneficiari de lucrarile de inregistrare sistematica derulate de ANCPI prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara trebuie sa parcurga urmatorii pasi:
– mergi la punctul de informare al unitatii administrativ teritoriale. Important sa verifici daca Primaria de care apartii cerut fonduri pentru cadastrarea grauita;
– mergi la primarie cu actele de proprietate pentru a obtine copii legalizate;
– pregateste actele necesare intabularii si inmaneaza-le echipei de teren a executantului lucrarilor de inregistrare sistematica;
– colaboreaza cu echipa de teren care efectueaza lucrarile atunci cand vine in teren, permite accesul pe proprietate, verifica datele din fisa de date care iti va fi prezentata;
– mergi la primarie dupa afisarea rezultatelor lucrarilor de cadastru si verifica daca informatiile despre proprietatea ta sunt corecte;
– depune cerere de rectificare daca datele publicate nu sunt corecte. Cererea de rectificare poate fi facuta in termen de 60 de zile de la data publicarii documentelor tehnice ale cadastrului, la sediul Primariei (Comisia de solutionare a cererilor de rectificare).
ANCPI se ocupa de lucrarile de cadastru gratuit si se afla in subordinea Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Administratiei. In prezent, aceasta desfasoara lucrari de inregistrare sistematica a proprietatilor in sistem integrat de cadastru si carte unciara, gratuit pentru cetateni, in 2.464 de uitati administrativ-teritoriale.
De asemenea, institutia urmeaza sa deschida noi carti funciare pe o suprafata de peste 7,2 milioane de hectare. In ceea ce priveste finantarea, aceasta este asigurata din veniturile proprii ale ANCPI, prin Programul National de Cadastru si Carte Funciara si din fonduri europene nerambursabile, prin Programul Operational Regional 2014 – 2020.
Din totalul de 177 de localitati in care au fost finalizate lucrarile de inregistrare sistematica a proprietatilor, 61 au beneficiat de fonduri europene prin Proiectul major „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania”, finantat prin POR.
Din 9,54 de milioane de hectare de terenuri agricole au fost inregistrate in sistemul integrat de cadastru si carte funciara 6,86 milioane de hectare. Acestea fac obiectul subventiilor APIA.
PNCCF are scopul de a inregistra, gratuit pentru cetateni, imobilele din Romania in sistem integrat de cadastru si carte funciara. Acesta este finantat  din veniturile proprii ale ANCPI, din fonduri europene si din bugetul local al primariilor.
In plus, ANCPI este beneficiarul Proiectului major „Cresterea gradului de acoperire si incluziune a sistemului de inregistrare a proprietatilor in zonele rurale din Romania”, inclus in Axa prioritara 11 din POR 2014 – 2020. Prin realizarea lucrarilor de inregistrare sistematica pentru 5.578.314 de hectare din 660 de UAT-uri situate in zone rurale ale Romaniei, proiectul completeaza obiectivul PNCCF.
Valoarea totala a proiectului este de 312.891.155 de euro. Din aceasta suma, 265.957.482 reprezinta fonduri externe nerambursabile de la Uniunea Europeana si 46.933.673 cofinanatare de la bugetul de stat.